Trạm bơm số 7 - thu gom cho hệ thống xử lý nước thải thành phố Huế

 


Trạm bơm số 7 - thu gom cho hệ thống xử lý nước thải thành phố Huế

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ CAO HTC
Hotline: 024.3689.3399/ 083.996.8558
Email: admin@htcenc.com
Địa chỉ: Số 30BT1, X2 Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, HN

 
 

Các bài viết khác

Trạm bơm thu gom cho nhà máy xử lý nước thải thành phố Huế

Trạm bơm thu gom cho hệ thống xử lý nước thải thành phố Huế

Nhà máy xử lý nước thải Vĩnh Niệm - Thành phố Hải Phòng

Nhà máy xử lý nước thải Vĩnh Niệm - Thành phố Hải Phòng