Tổ chức

        
Các bài viết khác

Giới thiệu

Được thành lập vào năm 2008 để đáp ứng những nhu cầu ngày càng cao về thiết bị và dịch vụ kỹ thuật ngành nước của thị trường trong nước cũng như của khu vực Đông Nam Á trong tiến trình phát triển và hội nhập với thế giới. Công ty HTC E&C luôn phấn đấu và không ngừng tích lũy kinh nghiệm và nâng cao trình độ kỹ thuật bằng việc thực hiện rất nhiều các dự án EPC quan trọng. Nhờ những thành công trong quá trình thưc hiện r ất nhiều các dự án EPC quan trọng. Nhờ những thành công trong quá trình thưc hiện các dự án và sự tín nhiệm của khách hàng, Công ty HTC E&C đã trở thành một trong số những nhà thầu EPC đứng đầu cả nước trong lĩnh vực xây lắp các công trình ngành nước.
Cho đến nay Công ty HTC E&C có đủ năng lực, tài chính và tự tin để đảm nhận nhiệm vụ của một Nhà thầu EPC cho các công trình lớn thuộc lĩnh vực môi trường đặc biệt là các công trình nước.

Lời nhắn từ CEO

Từ một công ty chuyên về cung cấp các trang thiết bị cho các công trình ngành nước Việt Nam. Sau 9 năm Công ty HTC E&C đã trở thành một trong số những công ty cổ phần xây dựng & kỹ thuật số 1 Việt Nam.

Tầm nhìn chiến lược

Trở thành Công ty Cổ phần Xây dựng và Kỹ thuật tiêu biểu cho ngành nước nói riêng và lĩnh vực môi trường nói chung của Việt Nam và khu vực.