Bản tin tháng

Khởi công dự án nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt vốn đầu tư trên 330 tỷ đồng

Ngày 29/11, UBND tỉnh Tây Ninh phối hợp với UBND thành phố Tây Ninh tổ chức lễ khởi công Dự án hệ thống thu gom và xử lý nước thải thành phố Tây Ninh giai đoạn 1, với mức đầu tư trên 335 tỷ đồng, từ nguồn vốn vay ODA của Italy (9,7 triệu euro), ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Các khái niệm trong xử lý nước thải sinh học

Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học dựa trên hoạt động sống cùa vi sinh vật, chủ yếu là vi khuẩn dị dưỡng hoại sinh, có trong nước thải. Quá trình hoạt động của chúng cho kết quả là các chất hữu cơ gây nhiễm bẩn được khoáng hóa và trở thành những chất vô cơ, các chất khí đơn giản và nước. Để hiểu sâu hơn về quy trình xử lí nước thải bằng phương pháp sinh học HTC E&C xin giới thiệu đến quý độc giá một số thuật ngữ hay gặp trong quá xử lý nước thải sinh học mà chúng ta cần phải biết và nắm rõ: