Thủy Lợi

Thủy lợi và ứng phó biến đổi khí hậu

Công ty HTC E&C là nhà thầu trong lĩnh vực Thủy lợi và ứng phó biến đổi khí hậu. Chúng tôi thiết kế công trình, cung cấp thiết bị và xây dựng hoàn thiện các dự án Cống ngăn chiều, trạm bơm thoát lũ, đê kè, hồ chứa....