Thoát nước và xử lý nước thải

Các công trình xử lý nước thải

Công ty HTC E&C hiện đang là một trong số các nhà thầu hàng đầu tại Việt Nam chuyên xây lắp các công trình xử lý nước thải lớn được tài trợ bằng nguồn vốn của các tổ chức...

Các công trình nước cấp

Công ty HTC E&C hiện đang là một trong số các nhà thầu hàng đầu tại Việt Nam chuyên xây lắp các công trình xử lý nước thải lớn được tài trợ bằng nguồn vốn của các tổ chức...

Các công trình khác

Công ty HTC E&C hiện đang tập trung triển khai thực hiện các dự án BOT cho các công trình nước. Bằng nguồn vốn dồi dào, bề dày kinh nghiệm và đội ngũ nhân sự có trình độ chuyên biệt các dự án BOT của HTC E&C sẽ đem lại cho khách hàng sự hài lòng và đáp ứng các yêu cầu đòi hỏi “Sạch” của môi trường.