Tầm nhìn chiến lược

Tầm nhìn
 
  • Trở thành Công ty Cổ phần Xây dựng và Kỹ thuật tiêu biểu cho ngành nước nói riêng và lĩnh vực môi trường nói chung của Việt Nam và khu vực.
  • Trở thành niềm tin hàng đầu mang đến cho người dân Việt một nguồn nước trong, sạch.
  • Trở thành một tập đoàn vững mạnh mang đến một cuộc sống tốt đẹp cho toàn thể nhân viên
  • Trở thành một đơn vị số 1 đóng góp các hoạt động có ích cho cộng đồng và xã hội
 
Giá trị cốt lõi
  • “Dốc hết trái tim, trí tuệ và sức lực vào công việc mình làm” tạo nên những sản phẩm hoàn hảo
  • “Chuyên nghiệp và uy tín” tạo nên những công trình thành công
  • “Đoàn kết và hợp tác” tạo nên sức mạnh đoàn thể 
 
Chiến lược
  • Năm 2016 - 2020 trở thành Công ty Cổ phần Xây dựng và Kỹ thuật có uy tín ảnh hưởng tầm khu vực
  • Năm 2020 trở thành Tập đoàn Xây dựng và Kỹ thuật đa quốc gia trên trường quốc tế.
 
 
Các bài viết khác

Giới thiệu

Được thành lập vào năm 2008 để đáp ứng những nhu cầu ngày càng cao về thiết bị và dịch vụ kỹ thuật ngành nước của thị trường trong nước cũng như của khu vực Đông Nam Á trong tiến trình phát triển và hội nhập với thế giới. Công ty HTC E&C luôn phấn đấu và không ngừng tích lũy kinh nghiệm và nâng cao trình độ kỹ thuật bằng việc thực hiện rất nhiều các dự án EPC quan trọng. Nhờ những thành công trong quá trình thưc hiện r ất nhiều các dự án EPC quan trọng. Nhờ những thành công trong quá trình thưc hiện các dự án và sự tín nhiệm của khách hàng, Công ty HTC E&C đã trở thành một trong số những nhà thầu EPC đứng đầu cả nước trong lĩnh vực xây lắp các công trình ngành nước.
Cho đến nay Công ty HTC E&C có đủ năng lực, tài chính và tự tin để đảm nhận nhiệm vụ của một Nhà thầu EPC cho các công trình lớn thuộc lĩnh vực môi trường đặc biệt là các công trình nước.

Lời nhắn từ CEO

Từ một công ty chuyên về cung cấp các trang thiết bị cho các công trình ngành nước Việt Nam. Sau 9 năm Công ty HTC E&C đã trở thành một trong số những công ty cổ phần xây dựng & kỹ thuật số 1 Việt Nam.

Tổ chức

Với phương châm “dốc hết trái tim, trí tuệ và sức lực vào công việc mình làm” chúng tôi tin tưởng rằng, Công ty HTC E&C.