Năng Lượng

Cung cấp, lắp đặt, chạy thử các dự án năng lượng

Công ty HTC E&C là nhà thầu có khả năng cung cấp các thiết bị và xây lắp hoàn thiện các dự án năng lượng: nhà máy nhiệt điện, hệ thống cấp nhiên liệu, than..